Cursos on line d’anglès i de coaching

Ingles03coaching

 

 

 

 

EDICIÓ JULIOL 2016

Ja teniu una nova edició dels cursos on line d’Anglès i de Coaching.

Tots ells comencen el dia 12 de juliol.

Ara, a més de permetre obtenir el títol oficial corresponent,

 

també estaran certificats per la Universitat San Jorge,

 

la qual expedirà els seu propi certificat,